Λύματα

Μεταφορά Λυμάτων | Λύματα Νοσοκομείων | Βιομηχανικά Λύματα

Ένα μείζον πρόβλημα της σύγχρονης εποχής είναι τα διαφόρων ειδών λύματα όπως βιομηχανικά λύματα, λύματα νοσοκομείων, λύματα από βενζινάδικα, λύματα πλοίων κλπ καθώς περιέχουν τοξικές και πολλές φορές ραδιενεργές ουσίες ιδιαίτερα βλαβερές για το περιβάλλον και ιδιαιτέρως για τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η μεταφορά λυμάτων, όπως πχ των βιομηχανικών λυμάτων , είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή  και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να αποφευχθούν λάθη τα οποία θα προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημιές στο οικείο οικοσύστημα μας.

Η εταιρεία μας, με τα άψογα εξοπλισμένα βυτιοφόρα της και με το εξειδικευμένο προσωπικό της σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο αυτό, αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μεταφορά τέτοιου είδους λυμάτων, πχ βιομηχανικά λύματα, νοσοκομείων κλπ τηρώντας όλους τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας που διέπουν αυτή τη διαδικασία.

Ο μηδενικός δείκτης ατυχημάτων στην ιστορία της εταιρείας μας κατά τη μεταφορά λυμάτων αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τις υπηρεσίες μας στο συγκεκριμένο τομέα.