Εκκενώσεις Βόθρων – Βιολογικών Σταθμών

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και ειδικότερα για τον βιολογικό καθαρισμό συνεχώς αυξάνεται.

Στον τομέα των λυμάτων η καινούρια περιβαλλοντική τάση ονομάζεται βιολογικός σταθμός ή βόθρος. Πρόκειται για μικρές αυτόνομες μονάδες στις οποίες με την βοήθεια μικροοργανισμών που τοποθετούνται μέσα σε αυτές αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων βακτηριδίων, γίνεται ο διαχωρισμός των αποβλήτων σε στερέα και σε καθαρό νερό το οποίο όμως είναι κατάλληλο μόνο για ποτιστική χρήση. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι το πολύ αργό γέμισμά τους και συνεπώς η αραιή ανάγκη χρήσης βυτιοφόρων για το άδειασμά τους.

Έτσι, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους, βιολογικοί σταθμοί (ή βόθροι όταν προκειται για μικρά κτιριακά συγκροτήματα)  χρησιμοποιούνται πλέον από πολλούς δήμους, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και σε γενικά από μεγάλους οργανισμούς.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τον καθαρισμό τέτοιων βιολογικών σταθμών/βόθρων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της άριστης λειτουργικότητάς τους μετά από αυτόν. Ο καθαρισμός γίνεται αρχικά με αφαίρεση των στερέων υπολλειμάτων, καθαρισμό των σταθμών/ βόθρων με νερό υψηλής πίεσης σε συνδιασμό με κατάλληλα βιολογικά συστατικά και στη συνέχεια την τοποθέτηση σε αυτούς των απαραίτητων μικροοργανισμών (εάν αυτό απαιτηθεί) για την έναρξη της ορθής επαναλειτουργίας τους.

Επιπλέον, η εταιρία μας αναλαμβάνει και την τακτική συντήρηση αυτών, η οποία πρέπει να γίνεται τακτικά κάθε δύο (2) χρόνια έτσι ώστε να ελέγχεται η κατάσταση των μικροοργανισμών αλλά και τον αναπτυσσόμενων βακτηριδίων μέσα σε αυτούς προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή βιολογική κατάσταση του σταθμού ή του βόθρου.